SỨ MỆNH CỦA MRD

Đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh – bền vững và kiến tạo những môi trường làm việc hạnh phúc bằng tư duy Quản trị Đúng

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Đầu tư MRD hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và cố vấn quản trị cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.

 

Mang những kiến thức quản trị đúng đắn đã được đúc kết từ nhiều năm và được chứng minh hiệu quả trên thế giới đến với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm kiến tạo môi trường làm việc đồng thời có được sự Hạnh phúc – Tăng trưởng – Bền vững

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Cùng với sứ mệnh của mình, chúng tôi mong muốn sẽ giúp cho ngày càng có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam vận hành một cách hiệu quả và bền vững. Vì vậy những hoạt động chính của chúng tôi bao gồm:

ĐẦU TƯ

MRD tìm kiếm các doanh nghiệp đang ở giai đoạn gọi vốn Series B để đầu tư tài chính và chuyển giao phương pháp quản trị hiện đại, phù hợp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn và bền vững.

CỐ VẤN QUẢN TRỊ

MRD cung cấp các gói dịch vụ cố vấn Quản trị, Văn hóa doanh nghiệp, OKRs, Quản trị Hiệu suất.

NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ MRD ĐÃ ĐẦU TƯ VÀ CỐ VẤN

CHIA SẺ TỪ CÁC DOANH NGHIỆP

0 M+
Project Done
0 K+
Happy Customers
0 +
Year Experience
0 +
Year Experience

Kết nối Ngay
Với chúng tôi

Chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên các môi trường làm việc đồng thời có được Hạnh Phúc - Tăng Trưởng - Bền Vững