Đầu tư

Đầu tư

MRD tìm kiếm các doanh nghiệp đang ở giai đoạn gọi vốn Series B để đầu tư tài chính và chuyển giao phương pháp quản trị hiện đại, phù hợp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn và bền vững.

Nếu doanh nghiệp của bạn đã hình thành sản phẩm, dịch vụ và bắt đầu tăng trưởng nhưng đang gặp các vấn đề về quản trị, MRD sẽ là lựa chọn phù hợp.

Lĩnh vực ưu tiên

MRD quan tâm đặc biệt tới các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp (B2B), kiến tạo các môi trường làm việc hạnh phúc, tăng trưởng và bền vững. Ngoài ra, chúng tôi quan tâm tới các dịch vụ, sản phẩm đóng góp vào việc tăng giá trị cho xã hội (Công nghệ, giáo dục, sức khỏe…)

Niềm tin của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng người Việt Nam rất giỏi, nếu được trang bị đầy đủ nguồn lực, những tư duy đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể vươn lên và cạnh tranh cùng thế giới.

Chúng tôi cũng tin rằng “Hạnh phúc sẽ đem lại thịnh vượng bền vững!”, hay đơn giản hơn “đi làm là phải vui”. Vì vậy MRD theo đuổi các lý thuyết quản trị nền tảng, bài bản để các Nhà Quản Lý có thể xây dựng tổ chức có được đồng thời sự Hạnh Phúc – Tăng Trưởng – Bền Vững.

Doanh nghiệp MRD đã đầu tư

Kết nối Ngay
Với chúng tôi

Chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên các môi trường làm việc đồng thời có được Hạnh Phúc - Tăng Trưởng - Bền Vững