Về chúng tôi

Sứ mệnh

Chúng tôi tin rằng người Việt Nam rất giỏi, nếu được trang bị những tư duy đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể vươn lên và cạnh tranh cùng thế giới.

 

Chúng tôi tin rằng người Việt Nam xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, sung túc, hạnh phúc, thịnh vượng.

 

Vì vậy, sứ mệnh của chúng tôi là: 

 

Đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh – bền vững và kiến tạo những môi trường làm việc hạnh phúc bằng tư duy Quản trị Đúng”

Lĩnh vực hoạt động

MRD tìm kiếm các doanh nghiệp đang ở giai đoạn gọi vốn Series B để đầu tư tài chính và chuyển giao phương pháp quản trị hiện đại, phù hợp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn và bền vững.

MRD cũng cung cấp các gói dịch vụ cố vấn Quản trị, VHDN, OKRs, Quản trị Hiệu suất.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN MẠNH TOÀN

CEO - Thành viên HĐQT

Ông MAI XUÂN ĐẠT

Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Thành viên HĐQT
CHO LÀ NHẬN

Chúng tôi tin rằng cho là nhận. Giá trị của mỗi người tăng lên mỗi khi chúng ta làm một việc có ích, chúng tôi vui vì điều đó.

LÀM ĐIỀU QUAN TRỌNG

Luôn lựa chọn những điều quan trọng để làm. Thành công sẽ thuộc về những ai biết nói “không” với những điều không quan trọng

VỀ CƠ BẢN CON NGƯỜI LÀ TỐT

Chúng tôi tin rằng cho là nhận. Giá trị của mỗi người tăng lên mỗi khi chúng ta làm một việc có ích, chúng tôi vui vì điều đó.

HẠNH PHÚC VỚI CÔNG VIỆC

Muốn hạnh phúc 1 giờ, hãy đọc sách. Muốn hạnh phúc 1 ngày, hãy đi du lịch. Muốn hạnh phúc 1 đời, hãy làm việc mình thích

KIẾN TẠO

Chúng tôi hiểu rằng những gì xảy ra với cuộc đời mình là kết quả của các hành động của bản thân. Vì vậy để đạt các mục tiêu của mình, chúng tôi chủ động hành động và không ngừng đổi mới bản thân.

Kết nối Ngay
Với chúng tôi

Chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên các môi trường làm việc đồng thời có được Hạnh Phúc - Tăng Trưởng - Bền Vững